Felszámolás.Com

Felszámolási pályázatok

Login Form

Ingóság felszámolás

Pályázati felhívás - ENVIRO-CLEAN Kft. „f.a.”

Pályázati felhívás felszámolási eljárásban haszongépjármű vagyonelemre

Cégközlönyben közzétéve: 2016.09.01.
Pályázati kezdete 2016.09.16.

 

Az SC Invest Arrabona Kft., (2090 Remeteszőlős, Nap u. 19/A., adószáma: 24198189-2-13 cégjegyzékszáma: 13 09 164809), mint az   ENVIRO-CLEAN Kft. „fa” (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 45.; cégjegyzékszáma: 19 09 516101; adószáma: 14122639-2-19. A közzététel időpontja: 2015. február 13.) kijelölt felszámolója, képviseli Erdős Zoltán felszámolóbiztos, az 1991.éviXLIX.törvény 49/A.§ és a 237/2009.(X.20.)Korm.rendelet rendelkezései alapján Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül nyilvános pályázati felhívás útján,az alábbi feltételekkel értékesíteni kívánja a ENVIRO-CLEAN Kft. „f.a.”tulajdonában lévő  haszongépjárművét .

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.

A pályázatok benyújtásának kezdőidőpontja: Cégközlönyben való megjelenést követő 15. naptól.

 A pályázatok benyújtásának határideje: Cégközlönyben való megjelenést követő 30. napig.

A pályázatban szereplő vagyonelem:

A pályázatban szereplő vagyonelem megnevezése:

Mercedes Actros 4146 K 8X6 4 speciális felépítményű tehergépjármű

Forgalmi rendszám: LIG-491 Gyártás éve: 2008 Első üzembe helyezés: 2009.01.21.

Műszaki jellemzők: Lökettérfogat: 11.946 cm3 Teljesítmény: 335 KW Üzemanyag: Diesel Szín: Fehér Futott km: 6.546 km.

Felépítmény

A felépítmény (tartálymosó) gyártója a Schafer & Urbach GmbH. Gyári szám: 100196/08-72173 Gyártási év: 2008 Űrtartalom: 12.000 l

Irányára:26 184 000 Ft, azaz huszonhatmillió-egyszáznyolcvannényezer forint.

Az irányár nettó ár.

A gépjárművek vonatkozásában az értékesítés áfa köteles.

Az áfa alany vevő a 2007 évi CXXVII törvény (áfa törvény)  142. §. értelmében az áfa megfizetése fordított adózás szabályai szerint, nem áfa alany vevők tekintetében az általános  szabályok szerint történik

Felszámolóbiztos tájékoztatja a pályázókat, hogy az irányár (becsérték) 70%-át meghaladó összegű ajánlatokat  tartja elfogadhatónak, mint a  legalacsonyabb összegű ellenértéket  (minimálárként), mely az eredményes értékesítési eljárás feltétele.

A vagyontárgyak megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemények:

Az értékesítendő vagyonelemek megtekinthetőek a felszámolóbiztossal előre egyeztetett időpontban, email Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ elektronikus értékesítési rendszeren keresztül érhetőek el.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje

 

Az ajánlati biztosíték összege: 985520  Ft kilencszáznyolcvanötezer-ötszázhúsz forint

A 237 / 2009. (X 20.) Kormányrendelet alapján kiszámított ajánlati biztosíték összegét az ENVIRO-CLEAN Kft.  „fa” 10300002-10642325-49020015 számú bankszámlára. kell megfizetni az  ENVIRO-CLEAN Kft.  „fa” pályázata „megjelöléssel.

Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettséget csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl az előbbiekben megadott bankszámlaszám számlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosíték összegét a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetlegesen felmerülő bank költségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, és egyéb hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemények.

A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi, a szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, akkor az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalása. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön, létre vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49 / A § (4) szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

Vételár megfizetésének módja határideje:

A vételárat az  ENVIRO-CLEAN Kft.  „fa” 10300002-10642325-49020015 számú

MKB Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlára kell megfizetni átutalással, „tehergépjármű vételára” közleménnyel legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A tulajdon jogot szerző fél a nyilvános értékesítése az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs.

A szerződéskötés határideje nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30. napon belül kerül sor.

Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos felmenő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázat terheli.

Az ügyvédi munkadíj összege:

A 10. 000.000  Ft vagy az azt el nem érő vételár esetén a vagyontárgy értékének egy százaléka, de minimum 50 000 Ft a 10 000 000 Ft-ot meghaladó vételár esetén százezer forint továbbá a 10 millió Ft-ot meghaladó rész alapján további 0,3 %.

Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza. A szerződéskötés feltétele hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1 % jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, mely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy átvételének módja határideje:

A vagyontárgy átadása a teljes vételár megfizetésének napját követő 15. munkanapon belül történik.

A 17 / 2014 II. 3. Kormányrendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

A felszámoló a pályázatra beérkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja és kizárja.

Az érvényes pályázatokat a felkínált vételár alapján nagyságrendi sorrendbe állítja.

A pályázatok bontására pályázati határidő lejáratát követő nyolc napon belül kerül sor,

Az értékelésről készült jegyzőkönyvet, a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart.

Az ártárgyalásról az EÉR rendszert igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a  Cstv. 49 /D § szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősítik az ajánlati árat, Jelent hirdetményre a 237 / 2009. (X.20. ) Kormányrendelet és a 17 / 2014 II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja.

Ezen a jogcímen sem a felszámolóval sem az általa képviselt felszállás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

Az ajánlatok az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével elektronikusan nyújthatóak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1.Pályázó adatait:

  • Gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszáma, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos eredeti vagy másolatban cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők aláírási címpéldányai,
  • magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, és idő, személyigazolvány szám, adóazonosító jel, személyi szám:,
  • vagyonelem pontos megnevezését és a vételár egyértelmű megjelölését

3.ajánlott fizetési feltételeket

4.ajánlati biztosíték befizetésének igazolása

5.nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerted és elfogadja

6.nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalása

7.kötelezettségvállaló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázat nyertessége esetén adásvételi szerződést a felszámolóval annak értékelése EÉR rendszerben történt megjelenését számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 30 napon belül átutalja

  1. kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított 15 napon belül birtokba veszi

9.Tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy amennyiben a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződés megkötésétől

10.nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésére a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli

Az elővásárlási joga rendelkező 1991 évi XLIX törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján jogszabály vagy szerződés alapján, elővásárlásra jogosult jogát, a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja, oly módon hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában részben vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja.

Hírek

felsz\xe1mol\xe1s - Google Hírek

Google Hírek