Felszámolás.Com

Felszámolási pályázatok

Login Form

Ingatlan felszámolás

Pályázati Hirdetmény - EL IMMO NÓVUM Kelet Kft „f.a”

A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164691, székhely: 2233 Ecser, Petőfi utca 23.., levelezési cím: 2233 Ecser, Petőfi utca 23..), mint a(z) EL IMMO NÓVUM Kelet Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-910021, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.) Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.01-14-00352/17. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. szeptember 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P522556

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

  1. szeptember 30. 10 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

  1. október 15. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 854 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Átutalással kell megfizetni a felszámoló HAVLIN Kft B3 TAKARÉK Szövetkezetnél vezetett 73600149-11130084 számú bankszámlájára "PÁSZTÓI INGATLAN" megjegyzéssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolását a pályázathoz mellékelni kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. Ha az eljárás eredménytelen, vagy a pályázó ajánlata elutasításra kerül a felszámoló az ajánlati biztosítékot az értékelést követő 8 napon belül visszautalja. A nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat a szerződésben előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§. (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pásztó Belterület 647/4 hrsz., a természetben 3060 Pásztó Fő út 4. szám alatti 1974 m2 alapterületű "kivett üzem" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Tulajdoni lap III. rész: 1. Bejegyző határozat, érkezési idő: 32944/2000.06.21. Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog, a szintezési csap száma 1004111-1Jogosult: NÓGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL (3100 Salgótarján, Rákóczi utca 180.2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 30001/26/2000.12.13.Szolgalmi joga 786/2/D hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosát örökös áramvételezési szolgalmi jog illeti meg. Jogosul: STAHL VARIENTES ÁLTALÁNOS GYÁRTÁSI ÉS KÜLKERESKEDELMI Kft (3060 Pásztó, Gyöngyösi utca 2.) 3. Bejegyző határozat, érkezési idő: 36335/2013.11.26. Keretbiztosítéki jelzálogjog 35.000.000.- Ft azaz Harmincötmillió Ft és járulékai az okiratban foglaltak szerint. Jogosult: MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT (1056 Budapest, Váci utca 38.) 4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 35937/2006.11.23. Jelzálogjog 135.000.000.- Ft azaz Egyszázharmincötmillió Ft erejéigJogosult: MKB Bank Nyrt (1056 Budapest, Váci utca 38.) 5. Bejegyző határozat, érkezési idő: 31568/2/2011.03.22. Zálogjog 300.000.000.- Ft azaz Háromszázmillió Ft erejéig. Soron következő ranghelyen. Jogosult: MKB BANK RT (1056 Budapest, Váci utca 38.)6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34581/2013.11.25.Végrehajtási jog 20.000.000.- Ft azaz Húszmillió Ft és járulékai erejéig. Ferenczi Attila öbvh. 004.V.4533/20134/7Jogosult: MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci utca 38.)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 21 800 000 forint.

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett üzem

Típus:

ipari ingatlan

Területe:

1 974 m²

Állapota:

Közepes műszaki állapotnál gyengébb

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

21 800 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Pásztó

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

647/4

Ingatlan postai címe:

3060 Pásztó, Fő út 4.

Művelési ág:

Kivett

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:

üzem

Alrészlet jele:

művelési ág (kivett megnevezés)

Területnagyság:

1 974 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

Kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

EL IMMO NÓVUM Kelet Kft 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

Az ingatlan terhei: Tulajdoni lap III. rész: 1. Bejegyző határozat, érkezési idő: 32944/2000.06.21. Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog, a szintezési csap száma 1004111-1 Jogosult: NÓGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL (3100 Salgótarján, Rákóczi utca 180. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 30001/26/2000.12.13. Szolgalmi jog a 786/2/D hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosát örökös áramvételezési szolgalmi jog illeti meg. Jogosul: STAHL VARIENTES ÁLTALÁNOS GYÁRTÁSI ÉS KÜLKERESKEDELMI Kft (3060 Pásztó, Gyöngyösi utca 2.) 3. Bejegyző határozat, érkezési idő: 36335/2013.11.26. Keretbiztosítéki jelzálogjog 35.000.000.- Ft azaz Harmincötmillió Ft és járulékai az okiratban foglaltak szerint. Jogosult: MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT (1056 Budapest, Váci utca 38.) 4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 35937/2006.11.23. Jelzálogjog 135.000.000.- Ft azaz Egyszázharmincötmillió Ft erejéig Jogosult: MKB Bank Nyrt (1056 Budapest, Váci utca 38.) 5. Bejegyző határozat, érkezési idő: 31568/2/2011.03.22. Zálogjog 300.000.000.- Ft azaz Háromszázmillió Ft erejéig. Soron következő ranghelyen. Jogosult: MKB BANK RT (1056 Budapest, Váci utca 38.) 6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 34581/2013.11.25. Végrehajtási jog 20.000.000.- Ft azaz Húszmillió Ft és járulékai erejéig. Ferenczi Attila öbvh. 004.V.4533/20134/7 Jogosult: MKB Bank Zrt (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az épületek általános állapota, kora és a folyamatos karbantartási, felújítási munkák elmaradása miatt közepesnél gyengébb műszaki állapotú. Az építés kapcsán alkalmazott anyagok, szerkezetek, beépített berendezések az 1960-as évek színvonalát képezik. A falak tégla szerkezetűek, a födémek előregyártott vb. gerendás, tálcás födémszerkezetek. A burkolatok mázas kerámia, PVC, cementsimítás, nyílászárók faszerkezetűek, ablakok egyrétegű üvegezésűek. A falak vakoltak, néhány helyiségben tapétázott, festett, meszelt, csempével burkolt. Az elektromos hálózatot felújították.

Ingatlan állapota: Közepes műszaki állapotnál gyengébb

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A részletes pályázati feltételeket és az ingatlan értékeléséről készült szakvéleményt tartalmazó tájékoztató füzet megtekintését a felszámoló 2015.10.04.-én 10 és 12 óra között biztosítja előzetes bejelentkezésre (Tel: 1/445-0965), továbbá az ingatlan megtekintésére előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az elfogadott ajánlatot tett pályázóval a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően annak átvételétől számított 30 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, a szerződéskötéssel kapcsolatos költség, díj és vagyonszerzési illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követően 30 napon belül történik az ingatlan birtokba adása.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A meghirdetett ingatlant a felszámoló megtekintett állapotban értékesíti, annak per-, teher- és igénymentességét a Cstv. 38 § (4) bekezdésében foglaltak alapján szavatolja, kellékszavatosságot kizárja. Az egyértelmű vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a forintban meghatározott nettó összegű árajánlatot és a vételár megfizetésének a módját és határidejét. A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a pályázó gazdálkodó szervezet, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevőnek kell megfizetnie, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás). A pályázatban nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett bánatpénzt – az ajánlat el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait. Gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, melyet aláírási címpéldánnyal és cégkivonattal kell igazolni. Magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá, míg egyéni vállalkozó esetében a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolnia kell e minőségét. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatának elfogadása esetén az adásvételi szerződést a felszámoló írásbeli értesítésében foglalt határidőig megköti és az ajánlatában feltüntetett vételárat megfizeti. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az EL IMMO NÓVUM Kft. "fa"-val szemben beszámítással nem élhet. Több megfelelő, azonos értékű, (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) árajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart (Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer igénybevételével történik). A felszámoló a nyertes pályázót értesíti az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáról, ezzel egyidőben az el nem fogadott ajánlatot tevők részére a bánatpénzt visszautalja. A benyújtási határidőtől számított 90 napos ajánlati kötöttség vállalása kötelező. A pályázati ajánlathoz csatolni kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hirdetményben és az értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket magára nézve kötelezőnek elismeri, valamint arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49 § (3) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázati határidőt követő 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre, és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlatok kizárólag az Elektronikus értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, mely nem része a teljes vételárnak. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A felszámoló ezúton felhívja az 1991 évi XLIX. Tv. 49/C.§.(3) bekezdése alapján jogszabály, vagy szerződés alapján elővásárlási joggal rendelkezőket, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelezzék a kirendelt felszámolónál HAVLIN Tanácsadó Kft postacím: 1593 Budapest Pf. 732, vagy e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el:

https://eer.gov.hu/palyazat/P522556/tetelek.pdf


 

Hírek

felsz\xe1mol\xe1s - Google Hírek

Google Hírek