Felszámolás.Com

Felszámolási pályázatok

Login Form

Ingatlan felszámolás

Pályázati felhívás - MAL-NES Ingatlanfejlesztő Kft. „f.a.”

Pályázati felhívás a MAL-NES Ingatlanfejlesztő Kft. „fa” ingatlanainak értékesítésére

 

Az SC Invest Arrabona Kft., (2090 Remeteszőlős, Nap utca 19/A.).), mint MAL-NES Ingatlanfejlesztő Kft. (1133 Budapest, Váci út 110.; cégjegyzékszáma: 01 09 719754; adószáma: 13121329-2-41;) a Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.01-13-006289/11. sz. (a felszámolás kezdőnapja: 2014. szeptember 03.) sz. végzéssel kijelölt felszámolója, képviseli   Erdős Zoltán felszámolóbiztos, az 1991.évi XLIX.törvény 49/A.§ és a 237/2009.(X.20.)Korm.rendelet rendelkezései alapján Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül nyilvános pályázati felhívás útján,az alábbi feltételekkel értékesíteni kívánja az  MAL-NES Ingatlanfejlesztő Kft „f.a.”tulajdonában lévő ingatlanjait.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.

A pályázatok benyújtásának kezdőidőpontja: Cégközlönyben való megjelenést követő 15. naptól.

 A pályázatok benyújtásának határideje: Cégközlönyben való megjelenést követő 30. napig.

 1. A pályázatban szereplő vagyonelemek:

 A pályázatban szereplő vagyonelem megnevezése: Parkolók, tárolók

Az értékesítendő ingatlan vagyonelemek természetben 1117 Budapest XI. ker. Fehérvári út 56 földszintjén (fszt.) , és pinceszintjén (-1. szint) találhatók

A 3897/0/A/163 hrsz-ú ingatlan adatai:

Széljegy: nincs

 Cím:1117 Budapest XI. ker. Fehérvári út 56. Földszint „felülvizsgálat alatt”

Hrsz.: belterület, 3897/0/A/163

Teremgarázs alapterülete: 1714 m2

Megnevezés: teremgarázs, Tulajdoni forma: társasház

 1. rész Tulajdoni adatok

Tulajdoni hányad: 13785/600000

bejegyző határozat, érkezési idő:341057/1/2005/05.11.09.

Jogcím:            adásvétel 371383/1/2003/03.11.26.

Jogcím:            eredeti felvétel, Jogállás: tulajdonos

Név: MAL-NES Ingatlanfejlesztő Kft., Cím:1013 Budapest I. ker. Attila utca 20.

Egyéb bejegyzések nem kapcsolódnak a tulajdonoshoz

III. rész Tulajdonost illető bejegyzés nincs, Értékelt jogok: per-, teher- és igénymentes tulajdonjog, használati jog.

 

3897/0/A/164 hrsz-ú ingatlan adatai:

Széljegy nincs.

Cím:    1117 Budapest XI. ker. Fehérvári út 56. Pinceszint „felülvizsgálat alatt”

Hrsz.:   belterület, 3897/0/A/164 , Teremgarázs alapterülete:1600 m2 ,Megnevezés: teremgarázs

Tulajdoni forma: társasház

 1. rész Tulajdoni adatok

Tulajdoni hányad:3834/60000

bejegyző határozat, érkezési idő:341057/1/2005/05.11.09.

Jogcím:                                               adásvétel 371383/1/2003/03.11.26.

Jogcím:                                               eredeti felvétel

Jogállás:                                              tulajdonos

Név:                                                   MAL-NES Ingatlanfejlesztő Kft.

Cím:                                                   1013 Budapest I. ker. Attila utca 20.

Egyéb bejegyzések nem kapcsolódnak a tulajdonoshoz

III. rész

 Tulajdonost illető bejegyzés nincs, Értékelt jogok: per-, teher- és igénymentes tulajdonjog, használati jog.

Az

 1. Az értékesítendő ingatlan vagyonelemek

 

Típus

Emelet

Tároló/ Gépkocsi beálló száma

Nettó alapterület m2

Pályázati Irányár

Tároló

-1

PT24

5,06

560000

Tároló

-1

PT42

5,73

625000

Tároló

-1

PT48

7,47

820000

Tároló

-1

PT50

7,71

840000

Tároló

-1

PT57

3,58

390000

Gépkocsi beálló

-1

P48

17,37

2200000

Gépkocsi beálló

fszt.

P100

11,97

450000

-

-

-

Összesen

5885000

 

Az ingatlanok vonatkozásában az értékesítés áfa köteles. A táblázatban szereplő pályázati irányár nettó ár.

Az áfa alany vevő a 2007 évi CXXVII törvény (áfa törvény) 142. §. értelmében az áfa megfizetése fordított adózás szabályai szerint, nem áfa alany vevők tekintetében az általános szabályok szerint történik.

Felszámolóbiztos a 2. pontban meghirdetett ingatlanokat kizárólag egyben értékesíti.

 1. A vagyontárgyak megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemények:

Az értékesítendő vagyonelemek megtekinthetőek a felszámolóbiztossal előre egyeztetett időpontban, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ elektronikus értékesítési rendszeren keresztül érhetőek el.

 1. Ajánlati biztosíték összege, formája, megfizetésének módja és határideje

Ajánlati biztosíték összege: 294250 Ft., azaz kettőszázkilencvennégyezer kettőszázötven forint

A 237 / 2009. (X 20.) Kormányrendelet alapján kiszámított ajánlati biztosíték összegét az MKB Bank Zrt 10300002-10642321-49020019.  számú számlára kell megfizetni a közlemény rovatba - MAL-NES Ingatlanfejlesztő Kft. „fa” - ingatlan pályázat bánatpénz - „megjelöléssel.

Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettséget csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl az előbbiekben megadott bankszámlaszám számlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosíték összegét a pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetlegesen felmerülő bank költségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, és egyéb hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

 1. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemények.

A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor ellenőrzi, a szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, akkor az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalása. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön, létre vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49 / A § (4 ) szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ár tárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

 1. Vételár megfizetésének módja határideje:

A vételárat az MAL-NES Ingatlanfejlesztő Kft. „fa” MKB Bank Zrt 10300002-10642321-49020019. . számú számlájára átutalással kell megfizetni legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A tulajdon jogot szerző fél a nyilvános értékesítése az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs.

A szerződéskötés határideje nyertes pályázóval szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30. napon belül kerül sor.

Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos felmenő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázat terheli.

Az ügyvédi munkadíj összege:

A 10. 000.000  Ft vagy az azt el nem érő vételár esetén a vagyontárgy értékének egy százaléka, de minimum 50 000 Ft a 10 000 000 Ft-ot meghaladó vételár esetén százezer forint továbbá a 10 millió Ft-ot meghaladó rész alapján további 0,3 %.

Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza. A szerződéskötés feltétele hogy az EÉR rendszert üzemeltető számára történő, a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1 % jutalékfizetési kötelezettség teljesítése, mely nem része a teljes vételárnak.

 1. A vagyontárgy átvételének módja határideje:

A birtokbaadás a teljes vételár megfizetésének napját követő 15. munkanapon belül történik.

A 17 / 2014 II. 3. Kormány rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

A felszámoló a pályázatra beérkezett ajánlatokat az ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja és kizárja.

Az érvényes pályázatokat a felkínált vételár alapján nagyságrendi sorrendbe állítja.

A pályázatok bontására pályázati határidő lejáratát követő nyolc napon belül kerül sor,

Az értékelésről készült jegyzőkönyvet, a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart.

Az ártárgyalásról az EÉR rendszert igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a  Cstv. 49 /D § szerinti zálogjogosult túl alacsonynak minősítik az ajánlati árat, Jelent hirdetményre a 237 / 2009. (X.20. ) Kormányrendelet és a 17 / 2014 II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja.

Ezen a jogcímen sem a felszámolóval sem az általa képviselt felszállás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

 1. A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

Az ajánlatok az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével elektronikusan nyújthatóak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. Pályázó adatait:
 • gazdasági  társaság, jogi személy pályázó esetében cégnév, cégjegyzékszám , székhely, adószám ,KSH szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése ,bankszámlaszáma, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos eredeti vagy másolatban cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők aláírási címpéldányai,
 • magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, és idő, személyigazolvány szám, adóazonosító jel, személyi szám:,
 1. vagyonelem pontos megnevezését és a vételár egyértelmű megjelölését
 2. fizetőképesség igazolása, 30 napon belüli fizetőképesség (fedezet) igazolása banki vagy ügyvédi okirattal (banki fedezetigazolás esetén kizárólagos felhasználással, célnevesített hitelígérvény, letétkezelő ügyvéd által igazolt ügyvédi letét kizárólagos hozzáféréssel)
 3. ajánlati biztosíték befizetésének igazolása
 4. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerted és elfogadja
 5. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalása
 6. kötelezettségvállaló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázat nyertessége esetén adásvételi szerződést a felszámolóval annak értékelése EÉR rendszerben történt megjelenését számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően pályázatban megajánlott, de legkésőbb a kiírásban megszabott 30 napon belül átutalja
 7. kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított 15 napon belül birtokba veszi
 8. Tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy amennyiben a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződés megkötésétől
 9. nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésére a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli

Az elővásárlási joga rendelkező 1991 évi XLIX törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján jogszabály vagy szerződés alapján, elővásárlásra jogosult jogát, a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja, oly módon hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában részben vagy egészben eredménytelenné nyilváníthatja.

Hírek

felsz\xe1mol\xe1s - Google Hírek

Google Hírek